42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

Nespresso

(کپسول قهوه نسپرسو)

نسپرسو برندی از هلدینگ نستله که از ترکیب دو کلمه نستله و اسپرسو ساخته شده است. نسپرسو با ایده ای ساده و هوشمندانه پرده از راز اسپرسو های مسحور کننده برداشت و با تولید کپسول های قهوه در طعم های بی نظیر و دستگاهی کوچک و با کاربردی ساده، اسپرسویی با عطر و طعم دلنشین در اختیار دوست داران قهوه قرار داد. طعم ها و رنگ بندی خاص کپسول های قهوه نسپرسو و نیز نحوه تهیه آن سبکی متمایز را برای مصرف کنندگان خود به ارمغان آورده است.

مجموعه


درجه تلخی


اسپرسوساز نسپرسو Lattissima Touch 1,995,000 تومان
5 5 1 Product
اسپرسوساز نسپرسو lattissima plus 1,800,000 تومان
5 5 1 Product
کپسول قهوه نسپرسو Envivo Lungo 34,000 تومان30,600 تومان
5 5 1 Product
کپسول قهوه نسپرسو Milano 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Palermo 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Ciocco Ginger 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Vivalto Lungo 34,000 تومان30,600 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Capriccio 34,000 تومان30,600 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Caramelito 34,000 تومان30,600 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Linizio Lungo 34,000 تومان30,600 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Livanto 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Vanilio 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Volluto 34,000 تومان30,600 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Kazaar 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Cosi 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Fortissio Lungo 34,000 تومان30,600 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Ciocattino 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Roma 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Ristretto 38,000 تومان34,200 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Dharkan 34,000 تومان30,600 تومان
کپسول قهوه نسپرسو Arpeggio 38,000 تومان34,200 تومان