42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

برندها

چای سبز

خرید چای سبز را در طعم ها و بسته بندیهای مختلف را میتوانید از این بخش شروع کنید. ایستگاه آرامش این جاست!

چای سبز با یاس 20 عددی Dilmah 10,700 تومان9,630 تومان
چای سبز با لیمو 20 عددی Dilmah 11,600 تومان10,440 تومان
چای سبز غنچه برفی 350 گرمی Tearink 25,000 تومان22,500 تومان
5 5 1 Product
چای ماچا ساشه 3 گرمی Fuji 5,000 تومان
1.96155 5 26 Product
چای سبز یاس 400 گرمی Tearink 27,000 تومان24,300 تومان