لوگو مرجع گیاهان

مرجع گیاهان

نام گیاه یا مشخصه مورد نظر خود را جستجو کنید

جستجو بر اساس حروف الفبا

مرجع گیاهان تیرینک با هدف افزایش آگاهی درباره خواص، کاربردها و نحوه مصرف انواع گیاهان و ارائه اطلاعات جامع آن ها توسعه داده شده است. پروفایل کامل هر گیاه در مرجع گیاهان تیرینک شامل اطلاعات مختلفی از جمله نام علمی، خاستگاه و مصارف دارویی آن گیاه است که از منابع معتبر و پس از تحقیق و بررسی توسط کارشناسان و متخصصان تیرینک گردآوری شده است.