کافی شاپ در مقایسه با کافه: آیا با یکدیگر تفاوت دارند؟

کافی شاپ در مقایسه با کافه: آیا با یکدیگر تفاوت دارند؟

شاید شما هم بارها کلمات کافه و یا کافی شاپ را برای مکانهایی که قهوه می فروشند استفاده کرده باشید.

در واقع اگر وارد یکی از این دو مکان شده باشید و با دقت در محیط و یا موادی که در آنجا فروخته و سرو می شود

آیا به راحتی می توانید بگوئید که کافه است یا کافی شاپ؟

کمی مشکل است که بتوان بین این دو مکان تفاوتی دید. پس واقعاً چه تفاوتی دارند.

در این دو مکان چه چیزهایی فروخته می شود؟

اگر چه در بسیاری از دیکشنری ها این دو کلمه را مترادف می دانند ولی بعضی از عوامل آنها را متمایز می کند.

یک کافی شاپ همانطور که از اسمش مشخص است، متمرکز بر فروش قهوه است

در حالی که در یک کافه هم غذا و هم قهوه فروخته می شود.

یک کافه را حتی می توان در ردیف یک رستوران قرار داد.

اما در حال حاضر می بینیم که بسیاری از کافه ها فقط قهوه می فروشند و بسیاری از کافی شاپها قهوه و غذا سرو می کنند.

بسیاری از شرکتهای زنجیره ای تلاش می کنند که از این دو کلمه استفاده نکنند تا مشتریان دچار اشتباه نشوند.

بار معنائی کلمات: کافه و کافی شاپ

بزرگترین تفاوت در بارِ معنائی این دو کلمه است و اینکه مردم چگونه آنها را تعبیر می کنند.

بطور مثال کلمه کافه از کلمه قهوه  و یا  قهوه خانه در زبان فرانسه به وجود آمده است.

اما بسیاری از صاحبان اینگونه مکانها به دلیل کلاس و شأن بالای کلمه آن را به انگلیسی ترجمه نکرده و اصل آن را استفاده می کنند.

علاوه بر این استفاده از اصل کلمه به مشتری القاء می کند که وارد به محیطی کوچک و در عین حال با فرهنگ و بسیار شیک می شوند.

در برخی از مناطق صاحبان مغازه برای اینکه معنی خاص تری به مشتری القاء کننداین مکان را کافه محلی می نامند.

کلمه کافی شاپ معمولاً چنین بار معنائی ندارد.

اما بستگی به صاحب مغازه دارد که چگونه بتواند با ایجاد محیط خاصی این حس را به وجود آورد.

 یک کافه دار محلی هزینه زیادی می کند که محیطی زیبا و چشمگیر ایجاد نماید، اما صاحب یک کافی شاپ معمولاً چنین تلاشی نمی کند.

البته باید دانست که امروزه نمی توان تفاوت چشمگیری بین این دو مکان قائل شد.

تمامی این تفاوتها به صاحب کافی شاپ و یا کافه دارد که چگونه بتواند آنها را عملی نماید.


تیرینک در اینستاگرام