آیا داروهای شیمیایی و گیاهی با هم سازگاری دارند؟

داروهای شیمیای و گیاهان دارویی اگر با هم مصرف شوند گاه مشکلاتی ایجاد می کنند. طبق تحقیقات جدید درمانهای گیاهی گاه با داروهای شیمیائی تداخل پیدا کرده که می تواند بسیار خطرناک باشد. علاوه بر عوارض جانبی خطرناک، گیاهان داروئی می توانند تأثیرات…