سبکی برای زندگی
دسته بندی

تیرینک

درمان طبیعی فشارخون با چای

فشارخون یکی از شایع ترین بیماری ها و یکی از مهم ترین عوامل در بیماری های قلبی است. یک نفر از سه نفر مشکل فشارخون بالا دارد. این مشکل ارتباط مستقیم با مشکلات قلبی از جمله حملات قلبی و سکته دارد و می تواند عامل بیماری های کلیوی شود. فشارخون…

فردای روشن را با هم زندگی کنیم

انجام کار خیر یکی از ساده ترین روش ها برای مقابله با استرس و حفظ آرامش می باشد. بعد از انجام کار خیر نه تنها به دیگر افرادی که به حمایت و کمک ما نیاز داشته اند یاری رسانده ایم بلکه باعث اتفاقی نو در خودمان نیز شده ایم که باعث می شود نسبت به…