42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

چای فامیل

(چای ممتاز ایرانی)

چای فامیل، چای بهاره ممتاز، دستچینی از بهترین چای های خوش عطر و طعم باغات شمال ایران که برای دوست داران چای ایرانی با بهترین کیفیت تهیه شده است.

چای معطر پاکتی فامیل 29,000 تومان23,200 تومان
2 5 3 Product
چای هلی پاکتی فامیل 29,000 تومان23,200 تومان
3 5 7 Product
چای دارچین پاکتی فامیل 29,000 تومان23,200 تومان
3 5 5 Product
چای ساده پاکتی فامیل 29,000 تومان23,200 تومان
2.5 5 4 Product