42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

موآ

(قهوه های حرفه ای)

موآ برندی حرفه ای در زمینه تولید و فرآوری قهوه های متنوع در طعم های خاص و جدید از بهترین مزارع کشت قهوه در نقاط مختلف دنیا می باشد. رست و بسته بندی قهوه های موآ در ایران انجام میشود. به خاطر تنوع طعمی گسترده این قهوه، برای تمامی سلیقه ها دوست داشتنی هستند.

moa