چای باروتی 700 گرمی پاکتی tearink
42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

pt-tk0435-01

کد محصول : pt-tk0435 چای باروتی 700 گرمی پاکتی tearink

5 5 3 Product
Tearink
168,000 تومان
  • بسته بندی پاکتی
  • وزن 700±20
  • توضیحات
  • روش استفاده
  • نظر کاربران

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭼﺎی ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ را در ﻗﻮری ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، آب در ﺣﺎل 

ﺟﻮش را ﺑﻪ ﭼﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و بعد از مدت 5 دقیقه میتوانید چای را نوش جان

کنید.

ﭼﺎی ﺑﺎروﺗﯽ

 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎی ﺳﯿﺎه در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰارع ﭼﺎی ﺳﯿﻼن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺂﯾﺪ.ﭼﺎی ﺑﺎروﺗﯽ ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻗﻮی، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زود دم ﺑﻮدن آن ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

Tab 4 content
نظرات کاربران
تاکنون نظری درباره این کالا ثبت نشده است. (اولین نفری باشید که درباره این کالا نظر می‌دهید)
امتیاز:

نظر خود درباره این کالا را بنویسید

نام کاربری:
ایمیل:
  • از همین برند
  • از همین دسته
  • محصولات مرتبط