42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

چای مانی

(چای کیسه ای درجه یک)

چای مانی، دستچینی متفاوت از چای خارجی درجه یک که به صورت کیسه ای بسته بندی شده است و چای سیاه و سبز را در گستره وسیعی از عطر و طعم در اختیار قرار می دهد.

جعبه چوبی تی بگ مانی 85,000 تومان68,000 تومان
3.75 5 8 Product
چای سبز نعناع کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
3.2 5 5 Product
چای سبز یاس کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای سبز لیمو کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای سبز سیب کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
2 5 3 Product
چای ارل گری کیسه ای مانی 3,800 تومان2,660 تومان
3.25 5 4 Product
چای ساده کیسه ای مانی 3,800 تومان2,660 تومان
چای هلی کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای دارچین کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای لیمو کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای هلو کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای سیب کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای توت فرنگی کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
2.33333 5 3 Product
چای زعفرانی کیسه ای مانی 12,000 تومان8,400 تومان