42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

تشریفات

(چای اصیل خارجی)

چای تشریفات محصولی مرغوب شامل چای های ارل گری، سبز، سیلان، هندی، کله مورچه ای کنیا و کله مورچه ای با طعم هل می‌باشد که به صورت قوطی های فلزی و پاکتی عرضه می شود

چای بهاره 450 گرمی قوطی فلزی تشریفات 27,500 تومان24,750 تومان
5 5 2 Product
چای ارل گری پاکتی تشریفات 29,800 تومان26,820 تومان
5 5 1 Product
چای هندی پاکتی تشریفات 29,800 تومان26,820 تومان
5 5 1 Product
چای سیلان پاکتی تشریفات 29,800 تومان26,820 تومان
5 5 1 Product
چای سیلان 5 کیلویی تشریفات 170,000 تومان
2.83333 5 6 Product
چای سبز قوطی فلزی تشریفات 21,900 تومان19,710 تومان
3 5 5 Product
چای هندی قوطی فلزی تشریفات 35,900 تومان32,310 تومان
3.61538 5 26 Product
چای سیلان قوطی فلزی تشریفات 35,900 تومان32,310 تومان
3.27273 5 11 Product
چای کله مورچه ای هل قوطی فلزی تشریفات 32,500 تومان29,250 تومان
4.16667 5 6 Product
چای ارل گری قوطی فلزی تشریفات 35,900 تومان32,310 تومان
3.42857 5 7 Product