42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

تشریفات

(چای اصیل خارجی)

چای تشریفات محصولی مرغوب شامل چای های ارل گری، سبز، سیلان، هندی، کله مورچه ای کنیا و کله مورچه ای با طعم هل می‌باشد که به صورت قوطی های فلزی و پاکتی عرضه می شود

چای باروتی زرین 450 گرمی قوطی فلزی تشریفات
Out of stock
موجود نمی باشد
4 5 1 Product
چای بهاره 450 گرمی قوطی فلزی تشریفات 38,500 تومان30,800 تومان
5 5 2 Product
چای ارل گری پاکتی تشریفات 64,900 تومان51,920 تومان
4.50001 5 34 Product
چای هندی پاکتی تشریفات 64,900 تومان51,920 تومان
3 5 2 Product
چای سیلان پاکتی تشریفات 64,900 تومان51,920 تومان
5 5 1 Product
چای سیلان عطری 5 کیلویی تشریفات
Out of stock
موجود نمی باشد
4.62857 5 35 Product
چای کله مورچه ای 5 کیلویی تشریفات
Out of stock
موجود نمی باشد
1 5 2 Product
چای سیلان 5 کیلویی تشریفات
Out of stock
موجود نمی باشد
2.85714 5 7 Product
چای سبز قوطی فلزی تشریفات 34,900 تومان27,920 تومان
2.66667 5 6 Product
چای هندی قوطی فلزی تشریفات 69,900 تومان55,920 تومان
3.66666 5 27 Product
چای سیلان قوطی فلزی تشریفات 69,900 تومان55,920 تومان
3.27273 5 11 Product
چای کله مورچه ای هل قوطی فلزی تشریفات 64,900 تومان51,920 تومان
3.11766 5 17 Product
چای کله مورچه ای کنیا قوطی فلزی تشریفات 64,900 تومان51,920 تومان
3.5 5 4 Product
چای ارل گری قوطی فلزی تشریفات 69,900 تومان55,920 تومان
4.46428 5 28 Product