کدام بهتر است واکسن زدن یا نزدن؟

طبق نظر کارشناسان افراد واکسینه شده در مقابل بیماری 100% مصونیت پیدا نمی کنند. به همین دلیل تعداد کمی از افراد واکسینه شده در خطر ابتلا به این بیماری بوده و تستشان مثبت می شود. این کارشناسان اظهار می دارند که واکسن نمی تواند مانع ایجاد…